OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účinné od 25. 5. 2018
Správca osobných údajov
Sme spoločnost Mikuláš Turňa – Motorest TOMI, s prevádzkou Družby 560 Podbrezová-Lopej – Slovenská Republika, IČO: 480 859 79: a ako správca spracovávame vaše osobné údaje.
Čo zhromažďujeme?
Spoločnosť Mikuláš Turňa – Motorest TOMI v rámci svojej webstránky zhromažďuje iba tieto osobné údaje: emailová adresa (v prípade zasielania denného menu na email) a fotografie zo spoločenských akcií. Voliteľným údajom sú ostatné údaje dobrovoľne poskytnuté užívateľmi.
K čomu tieto údaje používame?
Potrebujeme poznať email, aby sme Vám mohli zaslať aktuálne denné menu v prípade ak si to vyžiadate. Ďalej fotografie zo spoločenských akcií aby sme vám sprostredkovali atmosféru z jednotlivých akcií a aby ste si mohli uchovať spomienky na jednotlivé akcie ak ste sa zúčastnili. Spoločnosť Ľudmila Drobná – Motorest TOMI nikdy neposkytuje údaje tretím stranám a tiež nevyužíva tieto údaje pre zasielanie marketingových, alebo informačných správ mimo údajoch o dennom menu. Spoločnosť taktiež neumožňuje vytváranie užívateľských kont na svojich stránkach.
Cookies
Cookies používame len na zabezpečenie služieb webstránky, nijako ich neskúmame. V súlade so smernicami EÚ Vás preto na našich stránkach nemusíme obťažovať požiadavkou na súhlas s ich využívaním.
Ako sa staráme o bezpečnosť vašich osobných údajov?
Bezpečnosť Vašich osobných údajov je našou prioritou. Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou. Spoločnosť Ľudmila Drobná – Motorest TOMI disponuje kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.
Ako dlho budeme údaje spracovávať?
Naša spoločnosť nemôže Vaše údaje spracovávať po ľubovoľne dlhú dobu, ale doba spracovania je obmedzená na obdobie, kedy Vaše údaje skutočne potrebujeme. Všetky údaje získané v rámci našej činnosti sú zvyčajne spracovávané po dobu kým trvá požiadavka na zasielanie menu poprípade kým sa fotografie neodstránia z webstránky (zvyčajne do roku po akcii)
Právo na vymazanie osobných údajov
Vaše osobné údaje vymazávame automaticky ihneď po tom, čo sme stratili oprávnenie na ich spracovanie, prípadne do roku od skončenia akcie. O ich mazanie sa teda nemusíte starať. Napriek tomu môžete uplatniť právo na vymazanie a kontaktovať nás v tejto veci prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našej stránke vkontaktoch.